Informacije o radu 6. sjednice Nastavničkog vijeća

6. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019.

12. lipnja 2019. godine s početkom u 09:40 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Određivanje roka i povjerenstva za polaganje predmetnog ispita
3. Razno