Informacije o radu 8. sjednice Nastavničkog vijeća

8. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019.

8. srpnja 2019. godine s početkom u 09:15 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Određivanje termina održavanja popravnih ispita
3. Razno