Informacije o radu 7. sjednice Razrednog vijeća

7. sjednica Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b i 4.b u školskoj godini 2018./2019.

8. srpnja 2019. godine s početkom u 09:00 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Utvrđivanje ocjena iz vladanja na prijedlog razrednika nakon polaganja ispita pred povjerenstvom i dopunskog nastavnog rada
3. Analiziranje uspjeha učenika (zaključne ocjene, ocjene iz vladanja, pedagoške mjere …) nakon polaganja ispita pred povjerenstvom i dopunskog nastavnog rada
4. Razno.