Zaključci sa 7. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b i 4.b u školskoj godini 2018./2019. održane 8. srpnja 2019. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 17. lipnja 2019. godine.

• Utvrđuju se ocjene iz vladanja na prijedlog razrednika nakon polaganja ispita pred povjerenstvom i dopunskog nastavnog rada učenicima 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b i 4.b razrednog odjela (informacija ograničena) uzorno i dobro vladanje.

• Analiziraju se uspjeh učenika razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b i 4.b koji su polagali ispit pred povjerenstvom i pohađali dopunski nastavni rad (informacija ograničena) te učenici koji su upućeni na popravni ispit (informacija ograničena).