NAGRADNI NATJEČAJ za kratku priču o Domovinskom ratu

Poštovani učenici,

Ministarstvo hrvatskih branitelja pripremilo je treći Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva, a otvoren je od 2. veljače do 4. ožujka 2021. godine.

Kratka priča o Domovinskom ratu treba biti književno ostvarenje na standardnom hrvatskom

jeziku ili narječju s područja Republike Hrvatske, koje tematizira posredni, prepričani doživljaj Domovinskog rata.

Tekst kratke priče ne smije biti duži od 5 kartica teksta.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Nagradni fond za kratku priču o Domovinskom ratu iznosi 10.000 kuna, a sedam najboljih kratkih priča o Domovinskom ratu bit će nagrađene novčanim iznosima:

– Prva nagrada iznosom od 3.000,00 kuna

– Druga nagrada iznosom od 2.000,00 kuna

– Pet ravnopravnih trećih nagrada iznosom po 1.000,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za kratku priču o Domovinskom ratu imaju svi učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj neovisno o njihovu prethodnom književnom iskustvu Svaki natjecatelj ima pravo sudjelovanja samo s jednom kratkom pričom o Domovinskom ratu. Prijavljene kratke priče o Domovinskom ratu ne smiju biti prethodno objavljene u tiskanom ili e-obliku.

Kratke priče koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Povjerenstvo za vrednovanje imenovano od potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, sastavljeno od književnika, književnih kritičara, novinara te stručnjaka za hrvatski jezik i književnost.

Postupak vrednovanja odvija se u tri zasebna kruga. U drugi krug vrednovanja ulazi do 33% kratkih priča s najviše postignutih bodova iz prvog kruga. U treći krug ulazi od 7 do 14 kratkih priča s najviše postignutih bodova u drugom krugu.

Kratka priče o Domovinskom ratu potpisana zaporkom u .doc i .pdf zapisu te pripadajući obrazac prijave popunjen traženim podacima, vlastoručno potpisan, odnosno supotpisan od strane roditelja ili skrbnika za maloljetne prijavitelje, dostavlja se na e-adresu: prica@branitelji.hr .

Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati. Povjerenstvo za vrednovanje zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja u slučaju sumnje u plagiranje teksta.

Povjerenstvo za vrednovanje donijet će odluke o dodjeli nagrada u roku 45 dana od dana završetka Javnog poziva. Dodjela nagrada organizirat će se do kraja školske godine 2020./2021.

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu s obrascem prijave objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva www.branitelji.gov.hr, a otvoren je od 2. veljače

do 4. ožujka 2021. godine. Pitanja se mogu postavljati u roku 10 dana od dana objave Javnog poziva na e-adresi: prica@branitelji.hr. Odgovori na pitanja bit će objavljeni na www.branitelji.hr u roku 7 dana od završetka roka za postavljanje pitanja.

Više informacija se može dobiti na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (gov.hr)