Fotonatječaj: Hrvaj se s knjigom!

U godini posvećenoj čitanju te u sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, Katolička gimnazija s pravom javnosti organizira 2. nagradni fotografski natječaj pod nazivom „Hrvaj se s knjigom” koji će 5. studenoga završiti izložbom fotografija.

Natječaj traje od 6. rujna do 20. listopada 2021. godine, a na natječaj se mogu prijaviti svi učenici Škole.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

  1. Tema natječaja: Učenik bi svojim fotoaparatom i fotografijom/fotografijama trebao pokazati kreativnost i prepustiti se mašti te prikazati hrvanje s knjigom – na koji način se hrvati, kako, gdje; pustiti mašti na volju…
  2. Autor daje naziv svojoj fotografiji/svojim fotografijama
  3. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji
  4. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku
  5. Autor može sudjelovati s maksimalno 2 fotografije
  6. Fotografije pošaljite na e-mail adresu: manuelapolak14@gmail.com
  7. Autorska i srodna prava pripadaju autoru fotografija, a Organizator natječaja stječe pravo korištenja fotografija u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe
  8. Organizatori natječaja izradit će fotografije za izložbu o svom trošku koje će time postati vlasništvo Organizatora
  9. Otvorenje izložbe održat će se 5. studenoga 2021. godine u Školi
  10. Dodjela nagrada za najbolje fotografije održat će se 5. studenoga 2021. godine u sklopu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige.