Zaštitnica škole u izbornoj nastavi psihologije

Identitet i posebnosti katoličkih škola očituju se prije svega u poimanju cilja vlastitog djelovanja. Uz prenošenje znanja, katoličke škole zastupaju jasan sustav vrijednosti, važnih za cjelovit rast i oblikovanje ljudske osobe, jer Katolička škola je škola za ljudsku osobu i škola ljudskih osoba.

Katoličke škole provode odgojne sadržaje kao dopunu svog kurikula u vidu izgradnje katoličkoga identiteta, cjelovite izgradnje učenika u svjetlu Evanđelja, unaprjeđenje standarda i veće prepoznatljivosti katoličkih škola u društvu, više međusobne suradnje među djelatnicima, boljeg upoznavanja i povezivanja djelatnika katoličkih škola te prepoznavanja važnosti svakoga nastavnoga predmeta u izgradnji cjelovite osobe.

U okviru izborne nastave psihologije povezali smo nastavni sadržaj iz cjeline Ličnosti sa zaštitnicom naše škole sv. Terezijom Avilskom. Učenici su analizirali život i djelo svete Terezije Avilske u kontekstu suvremenog Petfaktorskog modela ličnosti. Radili su grupni, nezavisni istraživački rad koji su prezentirali prigodnim plakatom.

Grupe su usuglasile svoje procjene da je svetica na dimenziji ekstravertiranosti bila prilično društvena osoba koja je dolazila u kontakt s brojnim ljudima,  i potkrijepile procjenu citatom  ” Naučila sam koja velika prednost proizlazi iz dobrog druženja”. Na dimenziji emocionalne stabilnosti procijenili su da je sv. Terezija od impulzivne i tjeskobne osobe u mladosti, ulaskom u samostan kada svoje pouzdanje stavlja u Boga, sve više postajala smirenija i zadovoljnija. Na dimenziji savjesnosti učenici su sv. Tereziju procijenili kao izuzetno savjesnu osobu koja je bila sposobna u potpunosti se prilagoditi strogim samostanskim pravilima, ali i boriti se za svoje ciljeve. Na dimenziji ugodnosti učenici su procijenili da je u mladosti bila izrazito temperamentna i odrješita, a kasnije postaje izrazito brižna i suosjećajna, oslonac drugima. Na dimenziji otvorenosti prema iskustvu procijenili smo da je sv. Tereziju vodila težnja za proširenjem svog znanja, kroz pisanje i čitanje knjiga, na putovanjima Španjolskom i svijetom te je spremno i hrabro kročila u nepoznato jer je bila otvorena iskustvu.

Kroz ovaj istraživački rad učenici su imali priliku upoznati svoju zaštitnicu na jedan nov način, a istovremeno primijeniti svoje znanje iz psihologije na primjeru ove izuzetne naučiteljice Crkve.

Tekst: Hana Boban i Nikolina Bodolović, prof.