Razgovor (intervju) – za poslove nastavnika grčkog jezika i nastavnika psihologije

Na razgovor (intervju), koji će se provesti u ponedjeljak 24. listopada 2022. godine u sjedištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 u sobi ravnatelja škole, upućuju se kandidati, poredani po abecednom redoslijedu prezimena kandidata za poslove:

–  NASTAVNIK GRČKOG JEZIKA:

1. HRBUD, IVAN u 08:30 sati;

–  NASTAVNIK PSIHOLOGIJE, na neodređeno i određeno vrijeme (u skladu s prijavom kandidata):

1. FIŠER, ZRINKA u 08:45 sati

2. GALIĆ, ANA HELENA u 09:00 sati

3. OBERAN, EDITA u 09:15 sati

4. ŽIGMUNDIĆ, MARIJA u 09:30 sati.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koje provodi razgovor (intervju):

1. Ravnatelj

2. Stručni suradnik – pedagog

3. Tajnik školske ustanove