Informacije o radu 11. sjednica Nastavničkog vijeća

11. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 30. lipnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne i izvanredne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti odnosno prelazak iz jedne škole u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti, koja ostvaruje isti obrazovni program
3. Određivanje termina održavanja popravnih ispita
4. Razno.