Zaključci s 4. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 4. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 6. veljače 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 23. prosinca 2016. godine bez primjedbi.

2. Razmatrani su uspjeh i vladanje na osnovi analiziranog odgoja i obrazovanja na završetku prvog polugodišta školske godine 2016./2017. radi poboljšanja odgoja i obrazovanja učenika i u tom smislu, najavljeni su razgovori učenika i roditelja učenika koji imaju više nedovoljnih ocjena sa stručnim suradnicama te su predložene stručne radionice za učenike i roditelje učenika koji imaju više nedovoljnih ocjena.

3. Oslobođena je zbog zdravstvenog stanja od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture učenica razrednog odjela 4.a (informacija ograničena) tijekom cijelog drugog polugodišta školske godine 2016./2017.

4. Dana je suglasnost na ocjenu rada nastavnika Stefana Bunjevca prema elementima vrednovanja u skladu s Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu koju će dati ravnatelj Katoličke gimnazije s pravom javnosti u svrhu napredovanja nastavnika Stefana Bunjevca u srednjem školstvu odnosno sociologiji.

5. Potaknulo se na veće sudjelovanje u objavi sadržaja na internetskim stranicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
Izvijestilo se o predavanjima koja su učenici održali u Zagrebu u sklopu projekta očuvanja najmanjeg guštera ivanjskog rovaša.