Budućnost bez nasilja

U okviru projekta Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja udruge Humanum održana je socijalno- rehabilitacijska radionica za učenike naše škole na temu nasilja nad ženama, komunikacijskih vještina i nenasilnog ponašanja. Psihologinja Iva Grgić prezentirala je temu učenicima.

U istom kontekstu u prostoru naše škole istaknuta je prigodna izložba koja za cilj ima poslati važne poruke mladima, a i starijima među nama. Nasilje bilo koje vrste grubo krši temeljna ljudska prava i dostojanstvo čovjeka koje nam je Stvoritelj darovao.