Informacije o radu 7. sjednice Nastavničkog vijeća

7. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 12. travnja 2016. godine s početkom u 14:45 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Izricanje pedagoške mjere opomene pred isključenje
3. Razno