Zaključci s 8. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 8. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 8. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 4. svibnja 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 12. travnja 2016. godine bez primjedbi.

2. Izrečena je pedagoška mjera opomena pred isključenje (informacija ograničena), učeniku razrednog odjela 4.b, zbog teškog neprihvatljivog ponašanja (informacija ograničena).

3. Dogovorena je realizacija nastavnih sati koji nisu izvršeni sukladno planiranom.

 

Dogovoreni su datum nagrađivanja učenika i svečane podjele svjedodžbi učenicima završnog razreda te datum, vrijeme i nositelji završne školske priredbe.
Izvijestilo se o Izvedbenom planu i programu školskih izleta u Voćin i Kaptol.
Obavijestilo se o slavljenju svete mise zahvalnice povodom završetka nastavne godine 2015./2016.
Obrazloženo je evidentiranje učenika, koji ne sudjeluju na izvanučioničkoj nastavi, već pohađaju redovitu nastavu, u e-Dnevniku.
Razgovaralo se o mogućem utjecaju buke, koju izazivaju građevinski radovi na Trgu Sv. Terezije Avilske u neposrednoj blizini zgrade Katoličke gimnazije s pravom javnosti, na ispite državne mature i mogućim rješenjima.