Zaključci s 5. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 5. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 24. studenoga 2017. godine:

  1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 3. studenoga 2017. godine bez primjedbi.
  1. Odlučeno je da se oslobađa od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture (informacija ograničena), učenik 1.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
  1. Izrečena je pedagoška mjera opomena pred isključenje (informacija ograničena), učeniku 2.b razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
  1. Nije bilo rasprave o temama koje nisu na dnevnom redu.