Informacije o radu 11. sjednice Nastavničkog vijeća

11. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018.

18. lipnja 2018. godine s početkom u 12:10 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Utvrđivanje trajanja dopunskog rada po nastavnim predmetima
3. Određivanje roka za polaganje ispita pred povjerenstvom i povjerenstva radi polaganja ispita ako učenik ili roditelj nije zadovoljan zaključenom ocjenom – ako će zahtjev biti podnesen
4. Dodjeljivanje nagrade učeniku
5. Razno