Zaključci s 10. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 10. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 3.b i 4.b u školskoj godini 2017./2018. održane 27. kolovoza 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 2. srpnja 2018. godine.

• Analiziraju se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika 1.a, 2.a, 3.b i 4.b razrednog odjela nakon popravnog ispita na kraju školske godine 2017./2018.: rezultati popravnog ispita, opći uspjeh i drugo.
Utvrđuju su ocjene iz vladanja učenika 1.a, 2.a, 3.b i 4.b razrednog odjela nakon dopunskog rada na kraju školske godine 2017./2018. na prijedlog razrednika dobro i uzorno vladanje.