Zaključci s 2. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 2. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a i 4.b u školskoj godini 2017./2018. održane 22. prosinca 2017. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 3. studenoga 2017. godine.

• Analizira se odgoj i obrazovanje učenika u prvom polugodištu školske godine 2017./2018.: broj učenika s obzirom na ispisane i upisane učenike, izostanci, izrečene pedagoške mjere, međusobna suradnja u razredu, nedovoljne ocjene, obiteljska situacija pojedinih učenika, učenici koji ostvaruju bolje rezultate u odnosu na prethodnu školsku godinu i drugo.
Dogovaraju se radionice na temu postizanja međusobne suradnje u razredu koju će provesti stručne suradnice Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

• Izriče se pedagoška mjera ukora dvojici učenika 4. razreda zbog neopravdanog izostanka.

• Pozvalo se na poticanje učenika koji su završili Katoličku gimnaziju s pravom javnosti na tradicionalni susret prijatelja Katoličke gimnazije s pravom javnosti koji se održava krajem godine.
Informiralo se o duhovnoj obnovi, odnosno susretu djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije pred početak drugog polugodišta školske godine 2017./2018.