Dokumenti sa sjednica Školskog odbora

Službene dokumente usvojene na sjednicama Školskog odbora objavljujemo na internetskim stranicama pod izbornicima:

Škola | Akti | Opći akti,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/02/11/opci-akti/ (kliknite da biste otvorili vezu);

Škola | Akti | Planovi i programi,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/10/13/planovi-i-programi/ (kliknite da biste otvorili vezu);

Škola | Financije,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2016/02/12/financije/ (kliknite da biste otvorili vezu).

 

S 2. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu, odluku o usvajanju.

S 3. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojene dokumente:

1) Školski kurikul Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021.

2) Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021.

S 4. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2021. godinu, odluku o donošenju.

S 5. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2020. godinu, odluku o usvajanju.

Sa 6. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) Pravilnik o radu školske knjižnice.

Sa 7. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojene dokumente:

1) Poslovnik o radu Školskog sportskog društva

2) Školski kurikul i Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2021./2022.

S 9. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2022. godinu, odluku o donošenju.