Dokumenti sa sjednica Školskog odbora

Službene dokumente usvojene na sjednicama Školskog odbora objavljujemo na internetskim stranicama pod izbornicima:

Škola | Akti | Opći akti,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/02/11/opci-akti/ (kliknite da biste otvorili vezu);

Škola | Akti | Planovi i programi,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/10/13/planovi-i-programi/ (kliknite da biste otvorili vezu);

Škola | Financije,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2016/02/12/financije/ (kliknite da biste otvorili vezu);

Škola | Akti | Natječaji,

na web mjestu http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/category/natjecaji/ (kliknite da biste otvorili vezu).

 

S 2. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu, odluku o usvajanju.

S 3. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojene dokumente:

1) Školski kurikul Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021.

2) Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021.

S 4. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2021. godinu, odluku o donošenju.

S 5. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog izvještaja Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2020. godinu, odluku o usvajanju.

Sa 6. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) Pravilnik o radu školske knjižnice.

Sa 7. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojene dokumente:

1) Poslovnik o radu Školskog sportskog društva

2) Školski kurikul i Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2021./2022.

S 9. sjednice Školskog odbora objavili smo usvojen dokument:

1) u vezi Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2022. godinu, odluku o donošenju.

10. sjednice Školskog odbora održane 28. ožujka 2022.:

11. sjednice Školskog odbora održane 12. svibnja 2022.:

  • u vezi dane prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, objavili smo 13. svibnja 2022. obavijest o ishodu natječajnog postupka – rezultate natječaja – za poslove nastavnika grčkog jezika na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/category/natjecaji/ .

12. sjednice Školskog odbora održane 5. listopada 2022.:

  • u vezi donesenog Školskog kurikula na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Ivana Bedeničića i Godišnjeg plana i program rada na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića, za Katoličku gimnaziju s pravom javnosti za školsku godinu 2022./2023., objavili smo usvojeni dokument Školski kurikul i Godišnji plan na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/10/13/planovi-i-programi/ .

13. sjednice Školskog odbora održane 27. listopada 2022.:

  • u vezi dane prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, objavili smo 28. listopada 2022. obavijest o ishodu natječajnog postupka – rezultate natječaja – za poslove nastavnika grčkog jezika i nastavnika psihologije na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/category/natjecaji/ .

14 sjednice Školskog odbora održane 21. prosinca 2022.:

  • u vezi dane prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, objavili smo 23. prosinca 2022. obavijest o ishodu natječajnog postupka – rezultate natječaja – za poslove nastavnika geografije na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/category/natjecaji/ .
  • u vezi donesenog Financijskog plana Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2023. godinu na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića, objavili smo Odluku o donošenju na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2016/02/12/financije/ .

15 sjednice Školskog odbora održane 27. travnja 2023.:

Sa 16 sjednice Školskog odbora održane 19. lipnja 2023., nije bilo usvojenog dokumenta koji objavljujemo.

Sa 17. sjednice Školskog odbora održane 5. listopada 2023.:

  • u vezi donesenog Školskog kurikula na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Ivana Bedeničića i Godišnjeg plana i program rada na prijedlog ravnatelja Ivana Bedeničića, za Katoličku gimnaziju s pravom javnosti za školsku godinu 2023./2024., objavili smo usvojeni dokument Školski kurikul i Godišnji plan na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/2020/10/13/planovi-i-programi/ .

18. sjednice Školskog odbora održane elektronički od 26. do 30. listopada 2023.:

  • u vezi dane prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, objavili smo 3. studenoga 2023. obavijest o ishodu natječajnog postupka – rezultate natječaja – za poslove nastavnika latinskog i grčkog jezika, nastavnika kemije i stručnog suradnika na web mjestu (kliknite da biste otvorili vezu) http://katolicka-gimnazija.hr/index.php/category/natjecaji/ .

19. sjednice Školskog odbora održane 20. prosinca 2023.: