Zaključci s konstituirajuće, 1. sjednice Školskog odbora

Zaključci s konstituirajuće, 1. sjednice Školskog odbora održane 17. veljače 2020. godine:

 

  • Utvrđena je nazočnost većine, 6 od ukupno 7 članova Školskog odbora.

 

  • Utvrđen je najstariji član Školskog odbora, (informacija ograničena) koji je vodio konstituirajuću sjednicu Školskog odbora do objave imenovanja predsjednika Školskog odbora.

 

  • Izviješteno je o imenovanju svih 7 članova Školskog odbora i izboru predsjednika Školskog odbora (informacija ograničena).

 

  • Verificirani su, odnosno utvrđeni imenovani članovi Školskog odbora: (informacija ograničena).

 

  • Izabran je za zamjenika predsjednika Školskog odbora član Školskog odbora (informacija ograničena) iz reda nastavnika i stručnih suradnika.

Utvrđen je za zapisničara sjednica Školskog odbora tajnik školske ustanove, a u slučaju nenazočnosti tajnika školske ustanove član Školskog odbora koji ne predsjeda sjednicom Školskog odbora i pristane voditi zapisnik o čemu se odlučuje na toj sjednici Školskog odbora.

 

  • Raspravljalo se o raznome: školskom odboru u katoličkim školama, radu Školskog odbora u skladu sa Statutom Katoličke gimnazije s pravom javnosti i štrajku u katoličkim školama.

Dogovoren je okvirno početak sjednica Školskog odbora u mandatu članova Školskog odbora od 17. veljače 2020. godine.