Zaključci s 2. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 2. sjednice Školskog odbora održane 26. ožujka 2020. godine elektroničkim putem zbog epidemije bolesti COVID-19, s obzirom na mjere ograničavanja društvenih okupljanja

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora.

 

  • Usvaja se financijski izvještaj Katoličke gimnazije s pravom javnosti za 2019. godinu.

 

  • Izvještava se o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu.