Djetešce među nama – volonteri u akciji

Prva volonterska akcija za učenike 1. razreda u našoj školi. Vrijedno i marljivo složili su novorođenačke pakete za potrebite u dekanatima Požeške biskupije. .  Aktivnost se odvija u okviru Caritasova projekta „Pro Vita et Familia“ kojega vodi gđa Marijana Obradović.

Koordinatorica volontera Nikolina Bodolović uvodno je potaknula mlade volontere da si tijekom rada u mislima osvijeste ljepotu nesebičnog djelovanja prema bližnjemu u adventsko vrijeme, zamijete kako pripremajući novorođenačke pakete za bližnje pripremamo svoje srce za rođenje Spasitelja Svijeta, a u najmlađim korisnicima za koje pakiramo prepoznaju Djetešce iz betlehemskih jaslica.