Informacije o radu 12. sjednice Nastavničkog vijeća

12. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 29. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:15 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
  3. Predlaganje razrednika razrednih odjela, koje će odrediti ravnatelj, i određivanje zamjenika razrednika u školskoj godini 2016./2017.
  4. Imenovanje jednog člana, koji će zamjenjivati privremeno nenazočnog člana Školskog odbora, iz reda nastavnika i stručnog suradnika u Školski odbor
  5. Razno.