Zaključci s 12. sjednice Nastavničkog vijeća

 

Na 12. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 29. kolovoza 2016. godine:

  1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 30. lipanja 2016. godine bez primjedbi.
  1. Odobreni su zahtjevi za promjenu upisanog obrazovnog programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u obrazovni program opću gimnaziju u školskoj godini 2016./2017.: roditelja učenika 1.a razreda (informacija ograničena) uz uvjet polaganja razlikovnog ispita iz nastavnog predmeta Informatike za prvi razred i roditelja učenika 1.a razreda (informacija ograničena) uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz nastavnih predmeta Njemačkog jezika i Informatike za prvi razred te odobren je zahtjev učenika 3.a razreda (informacija ograničena) uz uvjet polaganja razlikovnog ispita iz izbornog nastavnog predmeta Biologije ili Informatike za drugi razred, do kraja nastavne godine 2016./2017.
  1. Predloženi su razrednici, koje će odrediti ravnatelj, za razredne odjele u školskoj godini 2016./2017.: 1.a Marijana Ćorluka, 1.b Ivana Brekalo, 3.a Ivana Arambašić umjesto privremeno nenazočne razrednice Milene Škode i 3.b Marijan Pavelić umjesto privremeno nenazočne razrednice Sanje Prše. Dogovoreno je da će razrednici odrediti svoje zamjenike samostalno.
  1. Imenovan je jedan član Školskog odbora profesor Mario Raguž iz reda nastavnika i stručnog suradnika, koji će zamjenjivati privremeno nenazočnog člana Školskog odbora profesoricu Sanju Pršu do njezina povratka na rad odnosno u Školski odbor.
  1. Izvijestilo se o održavanju duhovne obnove za djelatnike katoličkih škola Požeške biskupije. Dogovoreni su i određeni pojedini poslovi kao što su: ispitni koordinator, osoba koja zamjenjuje ispitnog koordinatora, satničar, osoba koja piše spomenicu, osoba koja uređuje web stranicu Katoličke gimnazije s pravom javnosti i tako dalje. Određeni su nastavnici koji će izrađivati školski kurikulum i godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. Podsjetilo se na obvezno izjašnjavanje roditelja o realizaciji izvanučioničke nastave u školskoj godini 2016./2017. Obavijestilo se o početku nastave, trajanju nastavnog sata i programu prvog dana nastave te svetoj misi zaziva Duha Svetoga u novoj školskoj godini. Podsjetilo se na najavljeno biskupijsko hodočašće djelatnika katoličkih srednjih škola Požeške biskupije u Rim u 2017. godini. Iznesene su izvannastavne aktivnosti koje se planiraju organizirati u sljedećoj nastavnoj godini. Upoznalo se o specifičnostima upisanog učenika s teškoćama u razvoju. Izvijestilo se o jesenskom roku ispita državne mature. Zadužilo se dvije nastavnice za predlaganje rasporeda razrednih odjela po učionicama. Izvijestilo se o neupisivanju kratkih pisanih provjera u okvirni vremenik pisanih provjera.