Informacije o radu 4. sjednice Nastavničkog vijeća

4. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2017./2018. dana 3. studenoga 2017. godine s početkom u 09:40 sati

 

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Odlučivanje o promjeni programa u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti odnosno prelasku iz druge škole u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti te
  3. Određivanje sadržaja, načina i rokova polaganja razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenika koji mijenja program u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti
  4. Razno