Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora

Zaključci sa 7. sjednice Školskog odbora održane 10. listopada 2021. godine u sjedištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora.

 

  • Donosi se Odluka o osnovanom Školskom sportskom društvu, imenuje se voditelj Školskog sportskog društva i donosi se Poslovnik o radu Školskog sportskog društva na prijedlog ravnatelja.

 

  • Donose se Školski kurikul Katoličke gimnazije s pravom javnosti na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja i Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti na prijedlog ravnatelja, za školsku godinu 2021./2022.

 

  • Raspravlja se o raznome: izabranim roditeljima u Vijeće roditelja, upisanim učenicima u prvi razred u školskoj godini 2021./2022. i zdravstvenom stanju u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19.