Zaključci s 3. sjednice Školskog odbora

Zaključci s 3. sjednice Školskog odbora održane od 2. do 5. listopada 2020. godine elektroničkim putem zbog epidemije bolesti COVID-19, s obzirom na preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19

 

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora.

 

  • Donosi se Školski kurikul Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021. na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja.

 

Donosi se Godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2020./2021. na prijedlog ravnatelja.