Informacije o radu 7. sjednice Školskog odbora

7. sjednica Školskog odbora

6. listopada 2021. godine s početkom u 14:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Školskog odbora može se informirati kod ravnatelja Ivana Bedeničića.

Dnevni red:

  1. Molitva i pozdrav
  2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
  3. Donošenje odluke o osnovanom školskom sportskom društvu imenovanje voditelja školskog sportskog društva i donošenje poslovnika o radu školskog sportskog društva na prijedlog ravnatelja
  4. Donošenje školskog kurikuluma na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja te godišnjeg plana i programa rada na prijedlog ravnatelja, za školsku godinu 2021./2022.
  5. Razno.