Siromaštvo i socijalna isključenost

U okviru projekta Briga o drugome – briga o sebi Volonterskog kluba Katoličke gimnazije održane su radionice za učenike Siromaštvo i socijalna isključenost. Radionice je osmislio i proveo vjeroučitelj vlč. Tomislav Dokoza, s ciljem senzibilizacije učenika Katoličke gimnazije za bližnje u potrebi te poticanja na prosocijalno ponašanje i karitativno djelovanje u svojoj zajednici. Vlč. Dokoza je u okviru svojih aktivnosti informirao učenike o ulozi civilnih organizacija  i poslanju Crkve u brizi za siromašne i socijalno isključene osobe.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti odnosi se na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili su u teškoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada. Prema tom pokazatelju za 2021., u Republici Hrvatskoj u takvu je položaju bilo 20,9% osoba, dakle svaka peta osoba.

Stopa rizika od siromaštva prema dobi i spolu u 2021. najviša je bila u osoba u dobi od 65 ili više godina te je iznosila 32,4%. Najniža je stopa rizika od siromaštva bila u osoba u dobi od 25 do 54 godine i iznosila je 13,1% (prema DZS). Žene su u svim dobnim skupinama u većem riziku od siromaštva nego muškarci, osim u dobnoj skupini od 25 – 54 godini kada su im mogućnosti zaposlenja dostupnije.

Kroz aktivno i angažirano uključivanje vjerujemo da mladi mogu biti značajan znak promjene u društvu.